UNION  INDUSTRIES Polska Sp. z o.o.

 

Zamawiający:

Union Industries Polska SP. z o.o., ul. Stolarzy 1, Radomsko

 

Przedmiot:

Rozbudowa fabryki Union Industries Polska Sp. z o.o. o halę magazynową wraz z infrastrukturą  towarzyszącą (kanalizacją sanitarną, wodociągową, kanalizacją deszczową oraz gazową) oraz przebudową fragmentu ściany istniejącej hali magazynowej

 

Hala

- pow. użytkowa – 1 772,32 m2               

- pow. zabudowy -  1 909 m2

- kubatura – 19 174,95 m3

 

 

Data realizacji: 09.2018 – w toku

 

Miejsce wykonania: Radomsko, ul. Stolarzy 1